Névtelen terv.png

WATSON WRAP-UP

Befejezés-összegzés...

Milyen frissen-ropogósan mondja az angol.

Ezt a frissességet szeretnénk képviselni, amikor coachokat hívunk, akik épp befejezték a szakdolgozatukat.

Hihetetlen értékek bújnak meg a keményfedeles írásművekben!

De mi előcsalogatjuk és nagyra értékeljük!
 

Sorozatunkban minden alkalommal két coach kollégát kérdezünk a témájáról, kutatásáról, eredményeiről.

VENDÉGEINK

Anett Kákonyi profil v1.jpg

Kákonyi Anett PCC

business és team coach,

gestalt konzulens, tréner

Az ICF Magyar Tagozatának elnöke

Dolgozat címe:

A team coaching sikerének mérése

Dolgozat témája:

Szakdolgozatom fő témája, a team coaching hasznosságának és megtérülésének mérése volt. 

Az előzetesen felállított két hipotézisem: (1) A pszichológiai faktorok fontosabbak a team coaching sikerének értékelésekor, mint az üzleti eredményességé. 2) A vezetők és a csapattagok véleménye a team coaching sikeréről megegyezik.
Ennek kutatásához kétféle kérdőívet töltettem ki és 15 mélyinterjút készítettem. Az eredmények nagyon egyértelműek voltak, amelyeket szívesen osztok meg veletek is.

Király Olívia ACC

business és team coach,

OD és kommunikációs szakember

Dolgozat címe:

A belső hang - Szereptudatosság a team coaching munkában, szervezetfejlesztő szemmel

Dolgozat témája:

Ebben a munkában a cselekvésorientált módszertan szervezetfejlesztésben is adekvát alkalmazása, valamint Max Clayton szerepelmélete alapján elemzem a szakmai identitásom, mint dinamikusan változó, tudatos önkoncepció, összetevőit. 

Olivia.jpg

A dolgozatom fókuszában tehát a szakmai identitásom áll, a szereptudatosság elősegítése céljából a vizsgálódás három fő szempontja pedig 1) a coach énrészem hatása a tanácsadó énrészemre, 2) a team coaching munka szervezetfejlesztési aspektusainak önreflektív bemutatása, 3) valamint a cselekvésorientált módszertannal való viszonyom alakulása.

Egy családi vállalkozás team coaching folyamatának bemutatásán keresztül, szervezetfejlesztési szempontok alapján elemzem a főbb változási pontokat, a csoportdinamikát, a team coach csapat működését, valamint érzékeltetem önmagam coach és szervezetfejlesztő énrészeinek dilemmáit, örömeit és elbizonytalanodásait is. 

KERETEK

Időpont: 2021. június 9. (17:00 - 19:00)
Helyszín: online
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.