top of page
Top

A TEAM COACH, A CSOPORT VEZETŐJE

"... hogy pillanatról, pillanatra jelen tudjak lenni!" *
 

 • a coach belépése a csoportba

 • a csoport egészéhez való viszonyulás

 • a csoport újra felépítésének eltökéltsége

 • az első alkalom különlegessége, feladata, az ismerkedés lehetősége

 • az érzelmi kapcsolódás létrehozása

 • a csoport bevonása, mozgatása, bemelegítése valami újra

 • a team coach szerepek ebben az időben

Team Coach Képzés

TEMATIKA

AZ ALAPOK

"a valóság feletti valóság megélése segít, hogy a dolgok ne úgy történjenek, mint eddig!"
 

 • a cselekvésorientált mód eszközei, mikor – mit - miért hogyan vizualizálunk

 • a spontaneitáselmélet lényege

 • a megoldásorientált szemlélet a coach zsebében

 • az "itt és most" használata

 • a coach erényeket, erőforrásokat kutató és megerősítő szerepe

 • a felnőtt, partneri viszonyok értékének képviselete

 • a jövőképalkotás elindítása

A CSOPORTON BELÜLI KAPCSOLATOK

"jó segédének nélkül a világ megáll a forgásában!"

 • a "jobban megismerni egymást" csoportcél kibontása

 • az egyéni motivációk, célok megismerése, elfogadása a csoportban

 • az egyén és a csoport viszonya, új ráhangolódás megteremtése

 • az egyéni pozíciók, kapcsolódások azonosítása, fejlesztése

 • a bizalom, összetartozás érzésének erősítése

 • a coach társas kapcsolatok vizsgálója szerepe

 • mindenki segédén mindenki számára - elv megértése, gyakorlása

A CSOPORT

    "ha mindenki vár a másikra, a csoport lelassul!"

 • a csoport, mint dinamikus rendszer

 • a csoportfejlődés fázisai, hol tart a csoportunk?

 • a csoport jellegzetes működési forgatókönyve

 • a csoport folyamatok fejlődési elméletei

 • a csoportban zajló kommunikáció fejlesztése

 • a szociometrikus gondolkodás, látás

 • a vezető és a csoport viszonya

A RÉGI ÉS AZ ÚJ TALÁLKOZÁSA A CSOPORTBAN

"létrehozni az új érzetet! Ez a lényeg!"

 • az ellenerők feltérképezése

 • a realitástöbblet létrehozása

 • a lehetőségek látása

 • a belátható jövő - az ismeretlen jövő közti különbség

 • valami régi és valami új, és az ezekhez való kapcsolódás

 • a változás beindítása, mérésének kialakítása

 • a coach rendezői szerepének jelentősége ebben a munkában

A CSOPORT BEMELEGÍTÉSE

"a ráhangolódás nem intellektuális munka!"

 • a coach ráhangolódottságának jelentősége

 • hogyan lesz az egyes csoporttagok ráhangolódásából, csoport ráhangolódás

 • a legjobb ráhangoló módok

 • a csoportfolyamatokban lévő központi téma megragadása

 • a téma azonosítása

 • a célkitűzés, szerződés egyértelműsége

A VIZSGÁLÓDÁS, A BEAVATKOZÁS, A VÁLTOZÁS VALIDÁLÁSA 

"ne érteni akard, csak kapcsolódj!"

 • a diagnózis, a csoport vizsgálódásának eszközei

 • a coach beavatkozásának tudatossága, lehetőségei

 • a csoporttagok elköteleződése új szerződést hoz létre

 • az eredmények, konklúziók validálása, megerősítése

 • a legkisebb változás felemelése

 • a "csinálni valami keveset, aztán szünetet tartani" elv jelentősége a csoportban

EGY CSOPORTBAN BÁRMI TÖRTÉNHET

"a csoport írja a saját forgatókönyvét!"

 • a coach stabil jelenlétének háttere

 • a szerződött célok figyelme, a keretek fenntartása

 • az újra szerződés fontossága, módja

 • nehéz helyzetek, nehéz emberek, feszültségek kezelése

 • az ICF (International Coach Federation) coach kompetenciái

* Az idézett mondatok Max Clayton workshopjain hangzottak el.

idézetek
bottom of page