top of page
  • Szabó Gabi, MCC

A team coaching fontossága


Az előző gazdasági válság idején a Harvard Egyetem végzett egy kutatást arról, hogy mely cégek maradtak stabilak, és hogyan működött a vezetés ezekben a szervezetekben. Azt vizsgálták, hogy vannak-e azonosságok, és találtak öt olyan szempontot, amit ezek a szervezetek működtettek, betartottak, kialakítottak.

Az öt szempont közül az egyik, hogy ezeknél a vállalatoknál nem csökkentették, hanem egyenesen erősítették a csapat coachingokat. A csapatok támogatása prioritás volt.

Ez nagyon tanulságos abból a szempontból is, hogy ismét egy válság előszobájában vagyunk, és vajon mi lesz fontos a vezetésnek? Egyáltalán egy vezetői kör, vezetői csapat fog gondolkodni a következő időszak fókuszairól, vagy csak 1-2 vezető. Nagyon bízom benne, hogy a vezetői csoportok képesek lesznek együttesen gondolkodni, döntéseket hozni, krízist kezelni. A folyamatos önvizsgálat, a döntések következményeinek figyelme, az aktualitásokra való gyors reflexió, olyan emberi kapcsolódásokat és viselkedéseket feltételez egy csoportban, ami mindezt lehetővé teszi.

Az omnipotens vezetők kora lejárt. A hideg szervezeti kultúrák, a vezetői tekintélyelv, a hierarchia, a versengés, az arrogancia, a rosszindulat, az egyéni érdek, a negatív kapcsolatok a fejlődés ellenlábasai.

Egy csoportnyi vezető bármikor dönthet úgy, hogy tudatosabbá teszi az együttműködést.

Bármikor kimondhatja, hogy mit akar megváltoztatni. Néha elég ehhez egy vezető, aki kezdeményez a csoport felé.


Mindenkinek van egy élménye arról a csoportról, ahova tartozik. Mind tudjuk, mire van szükségünk, milyen módon szeretünk másokkal együtt működni, és ezt megkapjuk-e éppen az aktuális csoportunktól, vezetőnktől, vagy sem.

Ha nincs kezdeményezés, valaki nem teszi meg az első lépést, nem rakja az asztalra az igényét, kérését, javaslatát a csoport felé, nem vállalja senki, hogy változtatni kell, nem mozdul semmi.

A csoport vezetőjének ez dolga, felelőssége. És egy csoporttagnak is lehetősége, felelőssége. Ha ez megtörténik, megfogalmazódik a változás igénye, célja, tartalma, akkor érdemes egy team coachot találni. Mert a témák feldolgozását jó, ha nem a csapat vezetője irányítja, hiszen akkor nem tud részt venni a csoportmunkában.


A team coach egy speciális fejlesztő. Sokfajta tudással kell rendelkeznie.

Van szervezetfejlesztő, csoportdinamikát értő és használó, a kapcsolati kultúrát alakító, a coaching folyamatot irányító, csoportvezetői szerepe.

A team coaching munka eredménye által a csapat képes:

- megújulni, új elképzeléseket kialakítani

- bízni egy elképzelt, közösen kialakított jövőben

- a saját szervezeti felelősségét alakítani

- új kapcsolati kultúrát építeni

- cselekvővé válni

Most az a legfontosabb, hogy a csapatok teret, időt, lehetőséget kapjanak a saját életük, működésük rendezésére, hogy az emberek megéljék a csapataikban az együttesség, összetartás, összetartozás élményét.

Lehet ezt team coaching nélkül akarni, tenni, csak nem érdemes.

Mert a team coaching által a csapatok építkeznek, növekednek, jó ügyeket szolgálnak, létrehozzák azokat az eredményeket, amire szerződtek. A csapatok és a bennük lévő emberek életereje erősödik.

És ez most fontos lesz. Fontosabb mint valaha.

Comments


bottom of page